فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

تازه در تارنما

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

یداله بلدی

یداله بلدی / روز معلم هم مصادره شد (بمناسبت روز معلم )

حاکمیت که معلمان مترقی،چپ ومجاهد رامانع پیشبرد برنامه های اسلامی سازی مدارس میدید به تبعید ،اخراج وحتی ترور معلمان دگر اندیش دست یازیدوآموزکاری بنام فدایی که از سازمان دهندکان جنبش معلمان کرمان بود درمهرماه 58دراین شهر ترور کردید ودر اقدامی دیگر 40 نفر از معلمان بندر عباس نیزدر مهر ماه 58 اخراج شدند وپس از آن هزاران معلمرا در سراسرایران اخراج گردیند بیشتر بخوانید

یداله بلدی / شرم تان باد زین همه بیداد

ملیونها نفر از مردم میهن مان بر صفحه تلویزیون یا شبکه های مجازی، مرد70 ساله شرافتمندی را مشاهده کردند که چگونه با جود ناتوانی و بیماری و دندان درد، کوله بار 120 کیلویی را بر دوش میکشید. این انسان شریف که سالها پیش باید بازنشسته میشد و از مزایای آن استفاده میکرد اکنون با تنی رنجور باید بار بیعدالتی و تبعیض را نیز بر دوش بکشد، درآمد یکسال این پیرمرد دردمند با تمام رنج و مشقت از درآمد یک روز آقازاده ها کمتر است. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله