فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

یداله بلدی

یداله بلدی / چرا رزیم به زلزله زدگان سرپل ذهاب یاری نمی رساند

از دیگر رنجهایی که به مردم سرپل تحمیل شد، فشارها و تضییقاتی بود که در آغاز انقلاب از جانب رژیم برای تغییر دین به آنان وارد میشد، بهمین علت صدها خانواده ناچار به کشور عراق پناهنده شده و در اردو گاه رمادیه اسکان داده شدند و دراین اردوگاه دردها و رنجهای طاقت فرسایی را تحمل کردند، عده ای از آنان پس از جنگ به ایران بازگشتند اما در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی از دادن کارت ملی به آنان خودداری کردند، هنوز بعضی ازخانواده ها پس از 38 سال دراین اردوگاه که فاقد امکانات آموزشی و بهداشتی است درزیر چادرها زندگی میکنند. زندگی توانفرسا و طولانی ساکنین اردوگاه رمادیه یکی از فاجعه بارترین سرنوشتهای بخشی از هموطنان ماست. بیشتر بخوانید

یداله بلدی / در یاری به زلزله زدگان و حمایت از مبارزات مردم ایران جای تخی خالیست.

راز پایداری محبوبیت تختی نه در کسب مدالها و مقامهای ورزشی اوست، بلکه در ویژگیهای برجسته اخلاقی و انساندوستی او نهفته بود، او نه تنها پیروز مسابقات جهانی و المپیک بلکه فاتح قلبهای مردم بویژه طبقات فرودست جامعه نیز بود. هنگام برگزاری مراسم شب هفت درگذشت تختی که زنده یاد بیژن جرنی از سازمان دهندگان اصلی آن بود و چند روز بعد نیز دستگیر شد، بیشتر بخوانید

یداله بلدی / پیروان آیین یارسان در اسارت تبعیض های چند گانه

دستگیری و زندانی کردن پیروان یارسان بدلایل واهی از دیگر اقدامات کینه توزانه حاکمیت نسبت به پیروان یارسان است، در سال 94 بعلت اهانتی که در زندان همدان نسبت به زندانیان یارسان شده بود دو نفر از یارسانیان خود را در برابر فرمانداری همدان به آتش کشیدند که نیکمرد طاهری بر اثر آتش سوزی جان سپرد و حسین رضوی نیز دچار سوختگی 60 درصد شد. تمام دردها و رنجهایی مانند جنگ، آوارگی، بیکاری، محرومیت و تبعیض را که مردم یارسان در این سالها تحمل کرده اند، حاکمیت نه تنها درصدد جبران این مشکلات برنیامده بلکه تبعیض قومی و مذهبی و بیکاری و مشکلات اقتصادی همچنان ادامه دارد .اکنون که یکماه از وقوع زلزله میگذرد کمکهای بیدریغ مردمی باین منطقه محروم همچنان ادامه دارد زیرا هدف مردم از یاری رسانی بر اساس قوم ومذهب نیست بلکه برپایه های نوعدوستی وهم میهنی استواراست، امید است این کمکها همچنان ادامه داشته باشد و این همبستگی و گرایشات نوعدوستانه پایه هایی برای ایجاد نهادهایی برای یاری رسانی به خیل عظیم آسیب دیدگان مانند معلولان، بیماران خاص، زندانیان، کودکان و زنان خیابانی باشد. بیشتر بخوانید

یداله بلدی / کودکان کار، در آرزوی رفاه و محبت اما درمنجلاب فقر و تجاوز

آقای قدیمی معاون اجتماعی شهرداری تهران چند روز پیش اعلام داشت که 90 درصد کودکان خیابانی مورد تجاوز قرار می گیرند. این خبر تکان دهنده که در رسانه ها بازتاب یافته نشانه عمق فاجعه ایست که در جامعه ما وجوددارد، اما این خبر دردناک هیچگونه بازتابی ازسوی مسئولین و نمایندگان مجلس را درپی نداشت. سال گذشته هم در پی تجاوز به یک دانش آموز معاون امور تربیتی ناحیه گفته بود این عمل بارضایت طرفین بوده است. ماجرای سعید طوسی معلم قران که پرونده اش مختومه اعلام گردید برای افکارعمومی آشکار است. بیشتر بخوانید

یداله بلدی / همدردی وهمبستگی مردم زلزله را شرمنده کرد.

احساس همدردی و تعهد مردم برای کمک رسانی درسراسر ایران نشانگر این واقعیت است که احساسات میهن پرستانه و نوعدوستانه، ریشه درباورهای مردم میهن مان دارد، چنانکه دراین سالها نهادهای گوناگونی برای یاری رسانی به مردم آسیب دیده پدید آمده است ومردم با تحمل تمام مشکلات در همه زمینه ها، خصلت های انسانگرایانه خودرا از دست نداده اند. بیشتر بخوانید

کودکان قربانی سقوط ارزشهای اخلاقی

هنوز افکارعمومی از تجاوز و قتل ستایش 8 ساله در ورامین و اتنای 8 ساله در اردبیل جریحه دار بود که خبرتکان دهنده تجاوز و قتل اهورای 3 ساله توسط ناپدریش مردم ایران، بویژه مردم گیلان را در ماتم و اندوه فرو برد. فاجعه تجاوز و قتل در سالهای اخیر بویژه در مورد کودکان همچنان تداوم دارد و اعدام متجاوزین و قاتلین نیز، از ارتکاب باین جنایت هولناک نکاسته است، زیرا علل و عوامل این گونه جنایات، سقوط و فروریزی ارزشهای اخلاقی است، که آثار آسیبهای فاجعه بار آنرا بر پیکر جامعه بحران زده ما میتوان مشاهده کردکه پیامدهای رنجبار آن کمتر از مشکلات توانفرسای اقتصادی نیست . بیشتر بخوانید

یداله بلدی / روز معلم هم مصادره شد (بمناسبت روز معلم )

حاکمیت که معلمان مترقی،چپ ومجاهد رامانع پیشبرد برنامه های اسلامی سازی مدارس میدید به تبعید ،اخراج وحتی ترور معلمان دگر اندیش دست یازیدوآموزکاری بنام فدایی که از سازمان دهندکان جنبش معلمان کرمان بود درمهرماه 58دراین شهر ترور کردید ودر اقدامی دیگر 40 نفر از معلمان بندر عباس نیزدر مهر ماه 58 اخراج شدند وپس از آن هزاران معلمرا در سراسرایران اخراج گردیند بیشتر بخوانید