فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

تازه در تارنما

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

پرویز ضرغامی

چرا بیانیه کوشندگان گفتاری نو در باب اتحاد است ؟

«روی سخن ما با هم میهنانیست که بدنبال یافتن راه اتحاد برای نفی آنچه نمیخواهیم یعنی جمهوری اسلامی و برقراری آنچه میخواهیم یعنی دمکراسی در ایران فرداست. از دید بسیاری و در نگاه اول هر آنچه ما در بیانیه گفته ایم همان است که در گذشته بیان شده و چیز جدیدی در آن یافت نمیشود مگر خیرخواهی دوستان. برای روشنگری موارد جدید در بینش حاکم بر بیانیه کوشندگان و توضیح اینکه این بیانیه میتواند پایه ای مناسب و آغازی جدید برای اتحاد مردمان ایران و ایجاد جبهه ای سیاسی برای دستیابی و حفظ یک نظام دموکراتیک باشد به بررسی و توضیح نکاتی در بیانیه میپردازم.» بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله