فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

تازه در تارنما

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

پرویز ضرغامی

پرویز ضرغامی / این بار از صدای آمریکا (رویت شعله سعدی در ماه)

این جناب قاسم شعله سعدی تا بحال در دو دوره نماینده مجلس اسلامی از فارس بوده است. همه میدانند که نمایندگان مجلس اسلامی چه خصوصیاتی باید داشته باشند و تا چخ اندازه در تقابل با منافع و مصالح میهن و مردم ایران. این از وطن دوستی یا وطن پرستی ایشان. آخرین باری که ایشان کاندید مجلس اسلامی شد آنقدر آش شور بود یا شد که خان هم فهمید و بنام و دلیل سوء استفاده از مقام ایشان را رد صلاحیت کردند. بیشتر بخوانید

پرویز ضرغامی / بر خیز شتر بانا بر بَند کژاوه

ما یعنی مردمان ایران چه متحدینی بهتر از خود مردمان ایرانی در منطقه داریم؟ ما که در تمام ۳۰۰۰ سال تاریخ مشترکمان از طرف حکام و شاهان سرکوب شده ایم آنقدر مشترکات داشته ایم که در تمام این دوران هیچ گاه به جان هم نیفتاده و سرزمین مان همواره بروی کتک خوردگان و فراریان دیگر مناطق ایران باز بوده است. اگر کردی از گزند حاکمان کردستان فرار کرده و به فارس، اصفهان یا تبریز رفته، هم او را پذیرفته اند و هم او احساس خانه دوم خود را داشته است. بیشتر بخوانید

انقلابی دیگر و یا اصلاح رژیم اسلامی؟ 

«امید و آرزوی ما یک دگرگونی یا انقلاب مسالمت امیز است. آیا رژیم اسلامی این درایت را خواهد داشت که  خواست مردم را بی خشونت پاسخ دهد و کنار رود یا از تجربه دیگر دیکتاتورها درس نیاموخته است؟ این را اینده نزدیک نشان خواهد داد. آنچه انکارناپذیر است این است که مردمان ایران حق خود را خواهند گرفت چه با خشونت چه بی خشونت. امید و آرزوی ما انقلاب بی خشونت است.» بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله