فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

مهدی رضایی ـ تازیک

مهمترین دغدغه کسروی حفظ تمامیت ارضی ایران بود!

ما بر این باوریم که سه‌ تز‌ تشریح شده بالا قسمت‌های عمده‌ای از اندیشه ی کسروی را به دست داده اند و همزمان معتقدیم که ابداع هویت سکولار ایرانی‌ از سوی کسروی (که پیرامون ا‌ش البته بحث هایی هست)، ایجاد «ایدئولوژی وحدت» و، از همه مهمتر تلاش او در راستای ادغام/اینتگراسیون/اینتگریشن ایران می‌‌بایست برآمده از یک هدف/انگیزه بالاتری باشند؛ یعنی اینکه «ایدئولوژی وحدت» یا به اصطلاح خودمان در زبان پارسی «نخ تسبیح»ی که کسروی به دنبال اش بوده است، می‌‌بایست دارای کارکرد (function) مهمی‌ بوده باشد ما آن‌هدف یا کارکرد را در «حفظ تمامیت ارضی ایران» خلاصه می‌‌کنیم. بیشتر بخوانید

غایب بزرگ سکولاریسم فلسفی است

اگر سکولارترین حکومت ها هم در ایران و در جوامع اسلامی (و یا در هر جامعه مذهبی دیگری) بر سر کار بیایند، ریشه نخواهند دواند تا مادامی که سکولاریسم فلسفی به اندازه کافی رشد نکرده باشد. باید در کنار ظلم ( حکومت مذهبی) ، جهل (مذهب عاری از عقلانیت) را هم نشانه گرفت. مردمان ما با تمام دین و مذهب گریزی شان تا خرخره، گیر مذهب اند. بیشتر بخوانید