فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

مهدی ذوالفقاری

گفتمان دمکراتیک و دمکراسی

اینکه چرا در جامعه ما هیچ زمان گفتمان و روابط دمکراتیک آغاز نشده و چرا هیچ گروهی پیگیر آن نبوده، در حوصله این نوشته کوتاه نیست، بلکه باید به بررسی سیاسی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی جامعی پرداخت و از زوایای مختلف به این پدیده نگریست و کنکاش همه جانبه تری حول این مقوله انجام داد. ولی آنچه که مورد نظر من میباشد باز کردن نکته ای است که در بین ایرانیان خارج از کشور و کسانی است که لااقل ادعا میکنند که این مقوله مورد قبولشان بوده و به آن بی اعتنا هم نیستند. بیشتر بخوانید