فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

زمان فیلی

زمان فیلی / گذر از جمهوری اسلامی، در گرو ایجاد یک مرکز استراتژیک-راهبردیِ سیاسی

یکی از ضعف‌هایی که بستر اصلی تمام معضلات و چنان زخمِ ناسور همراه جامعه‌ی ایرانی در خارج از کشور بوده است، عدم وجود تفکر دموکراتیک در کار گروهی بوده و هست که هرگز نتوانسته‌اند به انسجام لازم برای رسیدن به اهداف مورد نظر دست یابند؛ و همین مهم به شکلی گسترده نیز پراکنده شده تا از تعریفِ «ملت» روز به روز فاصله گرفته و گسست‌ها و انشقاق فراوان به وجود آید که ماحصل آن بعد از سی و هشت از سال از حکومت اسلامی کاملا قابل مشاهده است؛ و اگر تلاش‌هایی نیز صورت گرفته باشد از کیفیت چندانی برخوردار نبوده است بیشتر بخوانید