فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

رضا پرچی زاده

رضا پرچی زاده / نشانه‌های «تغییرِ بزرگ» در خاورمیانه در سخنرانیِ سازمانِ مللِ ترامپ

این سخنانِ ترامپ به معنای تغییرِ بنیادیِ سیاستِ آمریکا نسبت به رژیمِ جمهوری اسلامی و پدیده‌ی اسلامگرایی است. حمله‌ی بی‌پرده‌ی وی به «تروریسمِ اسلامی» به عنوانِ گسترده‌ترین نوعِ تروریسم در عصرِ حاضر نشانگرِ به پایان رسیدنِ تاریخِ مصرفِ اسلامگرایی است. چنانکه به کرات بیشتر بخوانید

رضا پرچی زاده / چرا بختیار ربعِ قرن پس از مرگ همچنان زنده است؟

در پایان باید این نکته را یادآور شوم که در روزگارِ آرمانگرایانِ خیال‌پرداز، بختیار آرمانگرایی واقعگرا بود. او بلندنظری و آینده‌نگریِ دنیادیدگانه داشت – کیفیتی که در بینِ اهالیِ سیاستِ ایران نادر است اگر نایاب نباشد؛ و همین او را ۲۶ سال پس از مرگش کماکان زنده نگاه داشته – در حالی که بسیاری از آنهایی که ظاهرا هنوز در «قیدِ حیات» هستند در حقیقت سال‌هاست «مرحوم» شده‌اند. بیشتر بخوانید

رضا پرچی‌زاده / چگونه «آپوزیسیونِ دست‌ساز» سقوطِ رژیم را دو دهه به عقب انداخت

با این وجود، اختلافِ اقتصادیِ آپوزیسیونِ دست‌ساز با سپاه و ولایت لزوما به معنای اختلافِ سیاسیِ آنها نیست. پای «حفظِ نظام» که می‌افتد، آنها همه سرِ «سفره‌ی انقلاب» نشسته‌اند. این حقیقت آنجایی معلوم می‌شود که آپوزیسیونِ دست‌ساز مدام برای دور نگه داشتنِ سپاه از تحریم و خارج نگه داشتنش از لیستِ تروریسمِ بین‌المللی و جنایاتِ جنگی در اروپا و آمریکا لابی می‌کند. نمونه‌ی مشهورش جواد ظریف، وزیرِ خارجه‌ی دولتِ «اعتدالی» است، که ترجیع‌بندِ تمامِ مذاکراتش با مقاماتِ غربی این است که سپاه را تحریم نکنند. بیشتر بخوانید

رضا پرچی‌زاده / مغلطه‌ی تقدمِ «فرهنگِ دمکراتیک» بر براندازیِ جمهوری اسلامی

اگر دروغِ بزرگِ تقدمِ ایجادِ «فرهنگِ دمکراتیک» بر براندازیِ جمهوری اسلامی تا به امروز در میانِ بخشی از جامعه خریدار داشته، این نه لزوما به خاطرِ صحت و نتایج‌اش است– که نه صحیح است و نه تا به حال نتیجه‌ای داشته- بلکه عمدتا به هوای آن هژمونی و انحصارِ رسانه‌ای است که منتفعانِ آن دروغِ بزرگ در ایران و خارج از ایران– همچون در صدای آمریکا، رادیو فردا، و بی‌بی‌سی فارسی– برای خود به راه انداخته‌ و جامعه‌ی ایران و جهان را گمراه کرده و به قهقرا برده‌اند؛ بیشتر بخوانید

رضا پرچی زاده / «اصلاح‌طلبی» در رژیم‌های استبدادی تنها برای افزایشِ عمرِ رژیم است

آخرهای عمرِ هر رژیمِ استبدادی که می‌رسد، یک عده‌ای از اهالیِ رژیم سفت‌تر می‌گیرند مبادا قدرت از دست‌شان در برود. می‌گیرند و می‌بندند و می‌زنند و می‌کشند. منتهی این‌ها معمولا در اقلیت هستند. به‌عوض، بخشِ بزرگتری از اهالیِ رژیم که عقل‌شان نسبت به آن خشک‌مغزها بیشتر کار می‌کند به صرافتِ «اصلاحات» می‌افتند تا رژیم را از «سرنگونی» نجات دهند. این‌ها دست به هر کاری می‌زنند، به هر دری می‌زنند، حتی بعضا خودشان را قربانی و شهید می‌کنند تا «سیستمِ» مطلوب‌شان کماکان پابرجا بماند. استولیپین دقیقا سرنمونه‌ی چنین «اصلاح‌طلبان»ی بود. بیشتر بخوانید

رضا پرچی زاده / چرا این مرتبه «تحریمِ» انتصاباتِ رژیمِ ولایتِ فقیه موثر افتاد؟

... این مرتبه طیفِ قابلِ توجهی از مردمِ ایران، مخالفانِ رژیم و بازیگرانِ بین‌المللی کلیاتِ بازیِ رژیم را درست تشخیص دادند. و صدای‌شان بلند بود و به گوشِ خیلی‌ها رسید، هم در ایران و هم در جهان. برداشتِ من این است که چون اکثرا هدف را واقعگرایانه «انتخاب» کرده بودیم – و البته شرایطِ جهانی هم به نفعِ ما بود – این مرتبه تحریمِ انتصاباتِ رژیم موثر افتاد. بیشتر بخوانید