فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

رامین کامران

رامین کامران / نقطۀ عطفی در مبارزه

تحولات اخیر فضای اپوزیسیون ایران خبر از تغییر عمده ای میدهد که شاید هنوز برای تمام کسانی که به منظرۀ سیاست این کشور مینگرند، روشن نباشد، ولی به مرور بر همه عیان خواهد شد. این تغییر اساسی عبارت است از جلو افتادن مفهوم لائیسیته از سکولاریسم و رفتنش به سوی همه گیر شدن که لازمۀ باز شدن راه مبارزۀ مستقیم با نظام اسلامی است به قصد ساقط کردنش که تنها هدف جدی اپوزیسیون میتواند باشد. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله

فراخوان

اصولِ «کوشندگان» برای «ائتلافِ بزرگِ ملی»

شورا، آرمانشهر مصدق