کوشندگان


فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

حنیف حیدرنژاد

حنیف حیدرنژاد / مردم ایران در میانه‌ی دو نیروی شّر

کارنامه تقریبا چهل ساله‌ی جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب مردم ایران، کشتار یا ترور مخالفان در داخل و خارج کشور، جنگ و صدور تروریسم در خارج از ایران و بی توجهی یا پایمال کردن کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی و غارت و نابودی منابع و سرمایه‌های انسانی و ذخایر طبیعی ایران فاکت‌های روشنی در تائید این ادعا می‌باشند. رژیم جمهوری اسلامی با تمام جناح‌بندی‌ها و در تمامیت‌اش، هیچ‌گاه مدافع منافع ملی ایران نبوده است. این رژیم دشمن مردم و سرزمین و فرهنگ و تاریخ ایران است و ادامه‌ی هر روز و هر ساعت حاکمیت این رژیم به ضرر مردم و سرزمین ایران است. بیشتر بخوانید