فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

حسن کیانزاد

دکتر حسن کیان زاد / نه به انتصابات فرمایشی رژیم ولایت فقیه

اقتصاد کشور با وجود در آمد های کلان نفت و گاز ورشکسته، نرخ گرانی فزاینده و بی ارزشی پول ملی، گسترش خزنده فقر و محرومیت میلیونی مردم ایران ، اشاعه فحشاء، مواد مخدر، بیکاری میلیونی جوانان ودانش آموختگان وغارت ثروت ملی کشور از سوی مسئولین نهادهای اداری ،کشوری، سپاهی، بسیج و حامیان نظام ولایت فقیه، مشتی است نمونه خروار. بیشتر بخوانید

تمرکز و عدم تمرکز قدرت

اپوزیسیون ایران بایستی نخست، توجه به اولویت‌ها و نیازهای حاد جامعه ایرانی بنماید. در حالیکه هرروز نظام‌های دیکتاتوری و سرکوبگر درگوشه و کنار جهان فرو می‌پاشند و ملت‌های دربند آزاد میگردند، اپوزیسیون ایرانی از چپ و راست و میانه، هنوز آن رشد و درایت و پختگی اجتماعی و سیاسی را در نیافته است که با همیاری و تفاهم ملی بر اساس اصولی مشترک که مهمترین اصل آن، پذیرش پلورالیسم سیاسی و حاکمیت ملی است، برضد دشمن قدرتمند و سرکوبگر مشترک مبارزه کرده و در راستای هدف مشترک استراتژیک که تحقق دموکراسی در ایرانی آزاد و مستقل میباشد. همگام وهماهنگ پیش تازد. بیشتر بخوانید