فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

حسن بهگر

حسن بهگر / اعلامیه ی تحلیلی (!) در طرفداری از ترامپ

می دانیم که آقای اسماعیل نوری علا شیفته ی ترامپ است و در انتخابات آمریکا علناً از او حمایت کرده و در یک ویدئو نیز شرح مبسوطی نیز داده است که کارش چه کار درستی است. ترامپی که گرایش راست تندرو دارد و در خود ایالات متحده هوادار دموکراسی به حسابش نمی آورند و مخالفان بسیاری دارد، چگونه قرار است دموکراسی و آزادی و سکولاریسم برای مردم ایران ارمغان بیاورد؟ بیشتر بخوانید

حسن بهگر / یزدی مرد ولی شاهدان زنده اند

یزدی رابطه ی سازمان یافته ای با خمینی داشت و ازسال 50 – 51 طبق نامه ای که خمینی برای او فرستاد از وجوهات سهم امام برخوردار بود که امتیازی استثنایی برای یک غیر معمم بود. به همین سبب در موقعیت دشوار اخراج خمینی از عراق از آمریکا به یاری او شتافت و او را به پاریس رهنمون شد. هنوز جزئیات و چگونگی ارتباط بین سازمان یزدی و خمینی را نمی دانیم ولی چنین استنباط می شود که این سازمان از همان سال ها از نظر مالی وابسته به خمینی بوده است. بیشتر بخوانید