فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

بهزاد صمیمی

گام نخست در راه پیشرفت و آزادی، همبستگی ملی است!

پس از مدتها، طیفی چنین گسترده کنار هم ایستاده و همصدا به "انتخابات" دروغین رژیم جمهوری اسلامی "نه" گفته اند. این دستاورد نوینی برای نیروی های میهندوست، آزادیخواه، لائیک و دمکرات بوده، می تواند نوید همدلی ها، همصدایی ها، همکاری ها و همپیمانی های فردا باشد. بیشتر بخوانید

در باره اطلاعیه کمیته آلمان حزب دموکرات کردستان ایران

متاسفانه بنظر میرسد که رهبری کنونی حزب دموکرات کردستان ایران از سیاست های خردمندانۀ رهبران پیشین حزب فاصله گرفته و راه دیگری را در پیش گرفته است. راهی که در خدمت همبستگی ایرانیان نیست. با ایجاد فاصله و کینه توزی در میان مردمان ایران نسبت به یکدیگر نمیتوان به امر رهایی بخشی از این مردمان خدمتی کرد. بیشتر بخوانید

آقای تاجزاده! ایران بهانه است و مقصود شما نظام اسلامی

شما اصلاح طلبان نظام درد انسان ایرانی و ایران را ندارید. شما به ایران و امکاناتش بعنوان سکوی پرش اسلام سیاسی نگاه می کنید. وقتی احساس میکنید که فروپاشی نظام اهریمنی در راه است بناگهان وا ایران تان به عرش اعلا میرود و برای حفظ ایران ضرورت حفظ نظام را موعظه میکنید. همانطور که در سطور پیش از آیت الله خمینی به نقل آوردم برای یک اسلامیست «حفظ نظام اوجب واجبات است». برای شما ایران بهانه است و مقصود همان اسلام، آنهم فرقۀ دوازده امامی با حفظ کراهتی بنام ولایت فقیه. بیشتر بخوانید