فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

تازه در تارنما

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

کوشندگان

تأمّلی بر همه‌پُرسیِ اقلیم کردستان عراق

اگر چه با توسل به موازین موجود بین‌المللی نمیتوان معجزه کرده و همۀ نارسایی‌های ملّی را برطرف نمود ولی با اتکا به آن و یاری گرفتن از دولت‌ها و مردمانِ جهان متمدن و سازمان ملل متحد میتوان به حفظ صلح کمک کرده و تاحد ممکن در مقابل جنگ طلبانِ چپاولگر ایستادگی کرد. مدیریّت بحران را بایستی در خودِ کشور عراق جستجو کرده و بوجود آورد و با احترام متقابل و اجماع در منافع مشترک، بر سختی‌های دوران چیره گشت. اکنون رفراندومی موجّه و یا غیرموجّه انجام گرفته است. نتیجۀ این همه‌پُرسیِ، آن چه را که دوست و دشمن در طول صدسال گذشته برای خاورمیانه ”حدس“ میزدند، برملا کرده است. موازی با اقلیم کردستانِ عراق، در کاتالونیای اسپانیا نیز رفراندومی مشابه انجام گرفت؛ البته با این تفاوت که دولت اسرائیل آن را برسمیّت نشناخت، و در اقلیم کردستان رأی دهنده‌گان مورد ضرب و شتم پلیس قرار نگرفتند و 900 نفر از آنان راهی بیمارستان نشدند! این همزمانی، رویدادِ نادرِ تاریخ است که شاید بتوان آن را به فال نیک گرفت و آرزو کرد که پیآمد هر دو رفراندوم نیز مشابه باشد؛ اروپا خود را بخاطر ”اقلیم“ کاتالونیا بخاک و خون نخواهد کشید. بیشتر بخوانید

اصولِ «کوشندگان» برای «ائتلافِ بزرگِ ملی»

«کوشندگان» همکاری و ائتلاف با هر فرد، گروه و سازمانی که با عمل بر مبنای اصولِ زیر سازگاری داشته باشد را ممکن می‌دانند. منظور از این وحدتِ عمل، مبارزه برای گذار از رژیمِ جمهوری اسلامی و استقرارِ حاکمیتِ دموکراتیک در ایران است. هدفِ این ائتلافِ دموکراتیک استقرارِ مجلسِ مؤسسان از طریقِ اِعمالِ اراده و رای آزادِ مردمانِ ایران خواهد بود. لازم به ذکر است که تبلیغ برای برپاییِ هرگونه «رفراندومِ» خارج از مصوباتِ مجلسِ موسسان حکمِ عوامفریبی را داشته و موردِ مخالفتِ «کوشندگان» قرار خواهد گرفت. بیشتر بخوانید

کوشندگان / پیام به گردهم آئی یادبود دکتر شاپور بختیار

همان طور که مطلع هستید دکتر بختیار با شناختی گسترده از تاریخ و فرهنگ دین خوی مردمان ایران و جنبش های آن می دانست که حکومت دینی به ویژه، رهبری دین مداران، جامعه را فاجعه بار کرده و کشور ایران را به روزگارسیاه موجود مبدل خواهد کرد. برای اثبات این مدعا بد نیست به دهه های قبل از انقلاب برگشته و به موضوع تز دکترای زنده یاد شاپور بختیار، که در رابطه با "لائسیته" می باشد رجوع بفرمائید و پیشنهاد آنروز ایشان یعنی، تبدیل شهر "قم" به واتیکان را منصفانه و از گشاده دستی ایشان نسبت به ملاها بدانید. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله