فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

دیدگاه

رضاضراب و دیگر یقه سفیدها!

البته فراتر از این شایان یادآوری است که وضعیت حقوقی و کیفری جرم پول شویی در حقوق کیفری ایران به عنوان جرم اقتصادی تعریف و تبیین نشده است اما عبارت « اخلال در نظام اقتصادی » کشور در بند «ر» تبصره ی ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) بیان شده و در بند «د» همان ماده قانونی «لفظ پول شویی» یاد شده و در بند «ج« ماده (47) قانون یاد شده عبارت «جرم اقتصادی » آورده شده است. بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / چه باید کرد؟

اینک پس از چهار دهه هنوز این پرسش مطرح است که آیا می شود پدیدۀ شگرف حکومت اسلامی را به دقت فلسفی و علمی بررسی کرد؟ از دید دانش سیاسی، حکومت ها از آسمان نازل نمی شوند، بلکه بر خواست اکثریت مردم استوارند و اگر حکومتی در جهت مخالف منافع ملی به پیش می رود، یقیناً سرسپردۀ ایدئولوژی است که اهداف دیگری ورای خدمت به کشور در برابرش می‌گذارد. این ویژگی در "تئوری سیاسی" از شاخص های رژیم‌های توتالیتر بشمار می رود و حکومت اسلامی ایران (پس از دو رژیم استالینی و هیتلری) سومین نمونۀ تاریخی آن است. بیشتر بخوانید

حزب اله لبنان، اسرائیل و عربستان و خطر برخورد نظامی

سعید حریری نخست وزیر لبنان ، ناگهان به عربستان سعودی سفر کرده در انجا استعفای خود را از پست نخست وزیری اعلام میکند . او با حمله به حزب اله لبنان و جمهوری اسلامی ، علت استعفای خود را خطر ترور و دخالت جمهوری اسلامی در امور لبنان مطرح میکند . او بعد از 17 روز که گفته میشد گروگان در عربستان است ، با وساطت رئیس جمهور فرانسه به لبنان بازگشت و استعفای خود را موقتا پس گرفت . بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / از هگل توتالیتر تا مارکس ضدانقلابی

بنابراین فرهیختگان ایرانی اگر خواستار آشنایی با فیلسوفان غربی هستند باید متوجه باشند که اندیشۀ فیلسوفان نیز دو چهره دارد. یکی آرای جهانشمول آنان است و دیگر مطالبی که در چهارچوب مشخص فرهنگی و زمانی خود بیان داشته اند. از اینرو در نخستین گام کافیست شیوۀ اندیشه و آرای جهانشمول آنان را دریابیم. از سوی دیگر خوشبختانه اندیشمندان بزرگ ایرانی نیز در ورای هویت فرهنگی خود از اندیشه هایی جهانشمول برخوردارند. از اینرو به نظر می رسد که تنها راه آشنایی درست با فلسفه برای ما ایرانیان این باشد که از فیلسوفان غربی اندیشۀ انتقادی بیاموزیم و بدان آثار اندیشه و ادب ایرانی از فردوسی و حافظ تا رازی و خیام را سنجش انتقادی کنیم. از این راه رفته رفته هم اندیشه مان نیرومند شود و هم اندیشۀ ایرانی تبلور و هویتی نوین می یابد. بیشتر بخوانید

یداله بلدی / همدردی وهمبستگی مردم زلزله را شرمنده کرد.

احساس همدردی و تعهد مردم برای کمک رسانی درسراسر ایران نشانگر این واقعیت است که احساسات میهن پرستانه و نوعدوستانه، ریشه درباورهای مردم میهن مان دارد، چنانکه دراین سالها نهادهای گوناگونی برای یاری رسانی به مردم آسیب دیده پدید آمده است ومردم با تحمل تمام مشکلات در همه زمینه ها، خصلت های انسانگرایانه خودرا از دست نداده اند. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله

فراخوان

اصولِ «کوشندگان» برای «ائتلافِ بزرگِ ملی»

شورا، آرمانشهر مصدق