فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

تازه در تارنما

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

دیدگاه

حنیف حیدرنژاد / مردم ایران در میانه‌ی دو نیروی شّر

کارنامه تقریبا چهل ساله‌ی جمهوری اسلامی در رابطه با سرکوب مردم ایران، کشتار یا ترور مخالفان در داخل و خارج کشور، جنگ و صدور تروریسم در خارج از ایران و بی توجهی یا پایمال کردن کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی و غارت و نابودی منابع و سرمایه‌های انسانی و ذخایر طبیعی ایران فاکت‌های روشنی در تائید این ادعا می‌باشند. رژیم جمهوری اسلامی با تمام جناح‌بندی‌ها و در تمامیت‌اش، هیچ‌گاه مدافع منافع ملی ایران نبوده است. این رژیم دشمن مردم و سرزمین و فرهنگ و تاریخ ایران است و ادامه‌ی هر روز و هر ساعت حاکمیت این رژیم به ضرر مردم و سرزمین ایران است. بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / به مناسبت دویستمین سالگرد تولد بهاءالله

بشریت پیشرفته پس از گذار از "دوران صنعت" اینک به "عصر اطلاعات" گام نهاده است. این تحول تا بحال آخرین مرحله در روندی است که در سدۀ 16م. با رفرم مذهبی مارتین لوتر آغاز شد و توانست با کوشش‌های بسیار ابتدا "آزادی مذهب" و سپس "آزادی از مذهب" را به کرسی نشاند. در سایۀ این آزادی ها، شکوفایی اندیشه در دوران روشنگری راه را برای انقلاب‌های فلسفی، علمی و صنعتی گشود. شکوفایی اندیشه در اروپا بی‌شک بدون رهایی از مذهب قرون وسطایی ممکن نمی‌شد و بدون فیلسوفان بزرگ در دوران روشنگری ، راهگشایی‌های علمی و نوآوری‌های فنی در سدۀ 19م. قابل تصور نبود. بیشتر بخوانید

میزگرد روشنایی پیرامون موضعگیری اخیر ترامپ و سرنوشت برجام در رادیو پویا بخش دوممیزگرد روشنایی پیرامون موضعگیری اخیر ترامپ و سرنوشت برجام در رادیو پویا
شرکت کنندگان: اسفندیار خلف، پرویز ضرغامی، جهانگیر لقایی و محمد رضا روحانی

 

منبع: http://www.radiopooya.com/——-2.html

میزگرد روشنایی پیرامون موضعگیری اخیر ترامپ و سرنوشت برجام در رادیو پویا بخش اول


میزگرد روشنایی پیرامون موضعگیری اخیر ترامپ و سرنوشت برجام در رادیو پویا
شرکت کنندگان: اسفندیار خلف، پرویز ضرغامی، جهانگیر لقایی و محمد رضا روحانی

 

منبع: http://www.radiopooya.com/——-2.html

RSS اخبار دویچه وله