فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

تاریخی

همنشین بهار / یادی از دکتر محمد مصدق – رِندِ شریفِ هوشمند


یادی از دکتر محمد مصدق – رِندِ شریفِ هوشمند

یک نفر می‌خواهد هم پادشاه باشد، هم رئیس کل قوا، هم رئیس‌الوزراء و هم وزیر جنگ؟ آیا این، غیر از استبداد و ارتجاع صرف است؟ در زنگبار هم چنین حکومتی نیست. پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ می‌خواستید از روز اول بیایید و بگویید که ما دروغ گفتیم و مشروطه نمی‌خواستیم. یک ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود. من اگر سرم را ببرند، قطعه قطعه‌ام کنند، ریز ریزم کنند، و آقا «سید یعقوب» (انوار) هزار فحش به من بدهد، به این شکل حکومت تن نخواهم داد.

محمد رضا روحانی / شورا، آرمانشهر مصدق

انجمن های سرٌی قبل از مشروطیت که با کمک تشکلهای صنفی سنتی در شهرها میدان عملی مبارزه را در دست داشتند با ترکتازی محمدعلی شاه دوباره به راه افتادند. کمیته آزادیخواهان در رشت، فدائیان جمهوری طلب در تهران، حزب اجتماعیون تهران، کمیته انقلاب تهران و ... تشکیل شد. فرقۀ دموکرات ایران (مشهد) و حزب سوسیال دموکرات (آذربایجان)، سازمان انقلابی مجاهدین مشهد و سازمان سوسیال دموکرات مسلمان، از آن جمله اند. در عین حال انجمنهای ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی و متمم آن نهادی شناخته شده بود با تشکل داوطلبانه سازمان یافت (11). ادوارد براون تعداد روزنامه های آن زمان را حدود 90 ذکر می کند (12). بیشتر بخوانید

جایگاهِ کوروش بزرگ در تاریخ و برخوردِ چپ

هرگز تاریخ به یاد ندارد، که ایرانیان مردمی برده دار بوده باشند. همۀ اسناد کشف شده نشان از پرداخت دستمزد به همۀ کارگران و رعایت دوران بارداری زنان و پرداخت جیره دارند. تخت جمشید و دیگر آثار باستانی ایران از این روی دارای اهمیت بسیار بیشتری هستند، که به دست کارگران آزاد و با دریافت دستمزد ساخته شده اند، نه با بیگاری بردگان. همۀ آثار باستانی یونان، روم و مصر و چین با بیگاری کشیدن از بردگان ساخته شده اند، در حالیکه هیچکدام از آثار ایران باستان را بردگان نساخته اند. و این همان نکتۀ مهمی است، که برای برپایی سکولاریسم و دمکراسی در ایران امروز می بایست پایۀ نبرد اندیشۀ ما با فاشیسم اسلامی و حکومت پلید آخوندی باشد. بیشتر بخوانید

مهمترین دغدغه کسروی حفظ تمامیت ارضی ایران بود!

ما بر این باوریم که سه‌ تز‌ تشریح شده بالا قسمت‌های عمده‌ای از اندیشه ی کسروی را به دست داده اند و همزمان معتقدیم که ابداع هویت سکولار ایرانی‌ از سوی کسروی (که پیرامون ا‌ش البته بحث هایی هست)، ایجاد «ایدئولوژی وحدت» و، از همه مهمتر تلاش او در راستای ادغام/اینتگراسیون/اینتگریشن ایران می‌‌بایست برآمده از یک هدف/انگیزه بالاتری باشند؛ یعنی اینکه «ایدئولوژی وحدت» یا به اصطلاح خودمان در زبان پارسی «نخ تسبیح»ی که کسروی به دنبال اش بوده است، می‌‌بایست دارای کارکرد (function) مهمی‌ بوده باشد ما آن‌هدف یا کارکرد را در «حفظ تمامیت ارضی ایران» خلاصه می‌‌کنیم. بیشتر بخوانید