فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

تازه در تارنما

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

اجتماعی

نامه ی سرگشاده ی جمعی از دانشگاهیان، وکلا و فعالان مدنی در اعتراض به “جمع آوری کودکان خیابانی”

به جای جمع آوری کودکان و تنبیه خانواده هایی که از سر اجبار و ناآگاهی کودکان خود را به کار می گیرند، منابع مالی کشور و سرمایه انسانی باید با برنامه های منسجم کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت صرف بهبود معیشت، دسترسی به اشتغال و ارتقا شرایط زندگی گروههای در معرض آسیب جامعه و برخورداری کودکان آنها از آموزش و سلامت شود. بیشتر بخوانید

یداله بلدی / شرم تان باد زین همه بیداد

ملیونها نفر از مردم میهن مان بر صفحه تلویزیون یا شبکه های مجازی، مرد70 ساله شرافتمندی را مشاهده کردند که چگونه با جود ناتوانی و بیماری و دندان درد، کوله بار 120 کیلویی را بر دوش میکشید. این انسان شریف که سالها پیش باید بازنشسته میشد و از مزایای آن استفاده میکرد اکنون با تنی رنجور باید بار بیعدالتی و تبعیض را نیز بر دوش بکشد، درآمد یکسال این پیرمرد دردمند با تمام رنج و مشقت از درآمد یک روز آقازاده ها کمتر است. بیشتر بخوانید

فرزين خوشچين / چرا بايد با اعدام مخالف باشيم

بسياری از دوستان و کنشگران سياسی، که خود نيز زمانی در دستهای پليد خوناشامان جمهوری اسلامی گرفتار بودند، بدرستی به اين نکته اشاره می کنند، که «نه فراموش می کنيم، و نه می بخشيم»- چون «فراموش کردن» بويژه در چنين مواردی، امکان ندارد، و از سويی ديگر، «بخشيدن» به معنای توجيه جنايت خواهد بود. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله