فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

اجتماعی

یداله بلدی / چرا رزیم به زلزله زدگان سرپل ذهاب یاری نمی رساند

از دیگر رنجهایی که به مردم سرپل تحمیل شد، فشارها و تضییقاتی بود که در آغاز انقلاب از جانب رژیم برای تغییر دین به آنان وارد میشد، بهمین علت صدها خانواده ناچار به کشور عراق پناهنده شده و در اردو گاه رمادیه اسکان داده شدند و دراین اردوگاه دردها و رنجهای طاقت فرسایی را تحمل کردند، عده ای از آنان پس از جنگ به ایران بازگشتند اما در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی از دادن کارت ملی به آنان خودداری کردند، هنوز بعضی ازخانواده ها پس از 38 سال دراین اردوگاه که فاقد امکانات آموزشی و بهداشتی است درزیر چادرها زندگی میکنند. زندگی توانفرسا و طولانی ساکنین اردوگاه رمادیه یکی از فاجعه بارترین سرنوشتهای بخشی از هموطنان ماست. بیشتر بخوانید

محمد رضا روحانی / امروز دفاع از حقوق پایمال شده دکتر نورعلی تابنده و یارانش وظیفه همه ایرانیان است


امروز دفاع از حقوق پایمال شده دکتر نورعلی تابنده و یارانش وظیفه همه ایرانیان است

محمد رضا روحانی حقوق دان و فعال سیاسی در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه جهانی «دُرّ تی وی» با پرداختن به سرکوب گسترده و عریان دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در سراسر ایران گفت: امروز دفاع از حقوق پایمال شده دکتر نور علی تابنده و پیروان وی، وظیفه همه ایرانیان است.

از تجاوز تا تجاوز

«نظر به اینکه در این نوشتار،جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و مشخصاً ارتکاب عمل لواط از منظر قوانین کیفری و فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است؛ حتا در صورتی که موانعی را در راستای اجرای آن قانون(کیفری) به وجود آورند اما مرتکب این عمل از دیدگاه فقه امامیه محکوم به تحمل مجازات است! زیرا مبنای تعریف فقهیِ عمل لواط چنین است:« عمل لواط دو جنبه دارد: - تجاوز به حق الله؛ یعنی جرائمی که مخل نظم و حقوق عمومی و اخلاق حسنه و امثال آن است.- تجاوز به حق الناس؛ یعنی جرائمی که جنبه خصوصی دارد و ضرروزیان متوجه فرد یا افراد معینی می شود.» بدین اعتبار، به منظور استقرار آرامش در جامعه، مرتکب عمل لواط (سعید طوسی، قاری و تعلیم دهنده قرآن) باید به دلیل ارتکاب جرم سوء‌استفاده جنسی از کودکان و عمل ناشایست لواط، مورد مؤاخذه قرار گیرد!» بیشتر بخوانید

نیره انصاری / حاکمیت قانون در برابر حکومت خودکامه

یکی از اصول مهم و برجسته در حقوق اساسی و اداریِ کشورها اصل حاکمیت قانون است که به موجب آن ایجاد امور عمومی و صدور اوامر از مقامات اداری و اجرای هر عمل از ناحیه مآمورین دولت باید بر اساس قانون یعنی * قاعده کلی و عامی * باشد که پیش از آن از سوی مقام صلاحیتدار وضع و اعلام شده است. قانون به معنای عام عبارت است از حکمی که وضع قاعده حق و تکلیف به طور کلی می کند، اعم از اینکه منشاء آن قوه قانون گذاری باشد و یا مقامات دیگر دولتی. قانون به معنای خاص شامل مصوبات مجالس قانون گذاری است، اعم از آنکه راجع به امور کلی و نوعی باشند و یا در مورد امور جزئی و اشخاص معین. بیشتر بخوانید

نیره انصاری / سوگندنامه بقراط و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک ناظر قطع عضو!

به باور این قلم راه حل بنیادین و پایه‌ای به منظور برخورد با این مشکلات در جامعه ما، تلاش بیشتر به منظور مبارزه مدنی برای لغو مجازات اعدام و... است! از این بیش، از بختیاری است که در جهان حال حاضر، مسئله مسئولیت فردی در مقابل جنایات جنگی یا ضد بشری بسیار روشن است. قدرمتیقن این امر شامل پزشکان نیز می‌شود. ممکن است پزشکی که از دستور مافوق سرپیچی می‌کند، کارش را از دست بدهد؛ اما در غیر این صورت، هیچگاه جامعه ما نمی‌تواند بدون مقاومت مدنی به سوی دمکراسی و آزادی برسد. بیشتر بخوانید

تأثیر بودجه ۹۷ بر آموزش و پرورش ایران و معیشت معلمان

در لایحه بودجه سال ۹۷ کمی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص داده شده. بودجه استانی آموزش و پرورش در سال ۹۷ هم حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان است و برای اعتبارات اجرایی این وزارتخانه دو هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان تعیین شده. در مقایسه با سال گذشته بودجه آموزش و پرورش بیش از چهار هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده. این امر در بازسازی و توسعه مدارس و کیفیت تحصیل دانش‌آموزان و معیشت معلمان تأثیرگذار است. بیشتر بخوانید

یداله بلدی / پیروان آیین یارسان در اسارت تبعیض های چند گانه

دستگیری و زندانی کردن پیروان یارسان بدلایل واهی از دیگر اقدامات کینه توزانه حاکمیت نسبت به پیروان یارسان است، در سال 94 بعلت اهانتی که در زندان همدان نسبت به زندانیان یارسان شده بود دو نفر از یارسانیان خود را در برابر فرمانداری همدان به آتش کشیدند که نیکمرد طاهری بر اثر آتش سوزی جان سپرد و حسین رضوی نیز دچار سوختگی 60 درصد شد. تمام دردها و رنجهایی مانند جنگ، آوارگی، بیکاری، محرومیت و تبعیض را که مردم یارسان در این سالها تحمل کرده اند، حاکمیت نه تنها درصدد جبران این مشکلات برنیامده بلکه تبعیض قومی و مذهبی و بیکاری و مشکلات اقتصادی همچنان ادامه دارد .اکنون که یکماه از وقوع زلزله میگذرد کمکهای بیدریغ مردمی باین منطقه محروم همچنان ادامه دارد زیرا هدف مردم از یاری رسانی بر اساس قوم ومذهب نیست بلکه برپایه های نوعدوستی وهم میهنی استواراست، امید است این کمکها همچنان ادامه داشته باشد و این همبستگی و گرایشات نوعدوستانه پایه هایی برای ایجاد نهادهایی برای یاری رسانی به خیل عظیم آسیب دیدگان مانند معلولان، بیماران خاص، زندانیان، کودکان و زنان خیابانی باشد. بیشتر بخوانید