فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

در باره ما

سایت کوشندگان پایگاهی برای جمع آوری و انعکاس نظرات کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دمکراسی و از این طریق کمک به پیشبرد عملی امر اتحاد و دمکراسی در ایران میباشد.
همچنین فعالیتهای این سایت در خدمت توضیح و تبلیغ و ترویج الزامات و مبانی همبستگی مندرج در فراخوان کوشندگان خواهد بود.
سایت کوشندگان توسط شورای سردبيری اداره میشود و هزینه هایش فقط بوسیله گردانندگان آن تامین میشود.

برای تماس با ما از طریق ایمیل tamas@kooshandegan.org با ما ارتباط برقرار نمائید.

RSS اخبار دویچه وله