فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

یداله بلدی / چرا رزیم به زلزله زدگان سرپل ذهاب یاری نمی رساند

زلزله ایکه در 21 آبان امسال استان کرملنشاه را لرزاند، شهر سرپل ذهاب رابیشتر از دیگر شهرها ویران کرد و این شهر بیشترین آمار کشته شدگان را نیز در بر داشت. یکروز پس از وقوع زلزله، مردم ایران حماسه ای از یاری رسانی به زلزله زدگان را آفریدند، مردم بطور فردی و با با ایجاد انجمنهای یاری رسانی با جمع آوری لوازم موردنیاز و مواد عذایی به یاری آسیب دیدگان شتافتند، این موج عظیم یاری رسانی هرچند در مواردی با موانعی از سوی مقامات رژیم روبرو میشد، اما تا چندین هفته ادامه داشت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت. اما اکنون که 5 ماه از وقوع زلزله میگذرد، اکثریت مردم آسیب دیده از داشتن سرپناه مناسب که آنانرا از سرما و باران محفوظ نگاه دارد محرومند، بهمین علت چندین کودک و زن و مرد سالخورده براثر سرما جان باختند. خانه ها، مدارس و درمانگاهها و بیمارستان نیز هنوز بازسازی و مرمت نشده اند، وضعیت روستاها بمراتب اسفبارتر است.

وقوع زلزله دراین منطقه این واقعیت را نیز آشکار کرد که مردم این منطقه از فقیرترین و محروم ترین مردم کشورمان هستند که افزون بر عقب ماندگی اقتصادی از تبعیض مذهبی و قومی نیز رنج میبرند.

بیکاری درمیان جوانان بیداد میکند، زیرا دراین شهر85 هزارنفری، کارخانه و فعالیتهای اقتصادی کارآفرین وجود ندارد و جوانان این شهر یا در شهرهای بزرگتر به کارهای شاق تن در میدهند و یا به کشورهای اروپایی پناهنده میشوند، از دیگر رنجهای مردم سرپل ذهاب آثار و پیامدهای جنگ 8 ساله است، پس از استان خوزستان، شهرهای قصرشیرین، کرند و سرپل ذهاب و شهرک ها و روستاهای اطراف بیشترین میزان ویرانی و آوارگی را داشتند و هزاران نفر در این جنگ کشته و مجروح شدند و صدها نفر غیر نظامی و کشاورز نیز به اسارت ارتش عراق در آمدند که بعصی از آنان دراسارت جان باختند.

از دیگر رنجهایی که به مردم سرپل تحمیل شد، فشارها و تضییقاتی بود که در آغاز انقلاب از جانب رژیم برای تغییر دین به آنان وارد میشد، بهمین علت صدها خانواده ناچار به کشور عراق پناهنده شده و در اردو گاه رمادیه اسکان داده شدند و دراین اردوگاه دردها و رنجهای طاقت فرسایی را تحمل کردند، عده ای از آنان پس از جنگ به ایران بازگشتند اما در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی از دادن کارت ملی به آنان خودداری کردند، هنوز بعضی ازخانواده ها پس از 38 سال دراین اردوگاه که فاقد امکانات آموزشی و بهداشتی است درزیر چادرها زندگی میکنند. زندگی  توانفرسا و طولانی ساکنین اردوگاه رمادیه یکی از فاجعه بارترین سرنوشتهای بخشی از هموطنان ماست.

علل عدم یاری رسانی رژیم به زلزله زدگان سرپل ذهاب

1. عملکرد و کارنامه حاکمیت دراین 40 سال نشانگر این واقعیت است که رژیم اعتنایی به نحوه زندگی مردم فقیر و محروم و آسیب دیده ندارد، چنانکه ملیونها هموطن آسیب دیده از هرگونه مساعدتی برای بهبود زندگی خود محرومند. دانش آموزان دختر شین آباد که درمدرسه دچار سوختگی شده بودند هنوز درمان نشده اند، و پس از 14 سال که از زلزله بم میگذرد هنوز زلزله زدگان بطور کامل اسکان نیافته اند. در حالیکه مردم سرپل هرروز مشاهده میکنند که چگونه کاروانهای حامل ضریح های طلا  برای مقابرامامان و امامزادها و انواع کمکها جنسی به عراق ارسال میشود.

2. در آغاز انقلاب سرپل و کرند پایگاه نیروهای چپگرا بویژه فداییان بود و اکثریت جوانان این دوشهر هوادار سازمان فدایی بودند، چنانکه در اتنتخابات مجلس خبرگان، کاندیدای این سازمان 90 درصد آرا را بدست آوردند، نتایج این انتخابات را رژیم فراموش نکرده و کینه آنرا هنوز در دل دارد.

3. مردم سرپل ذهاب پیرو آیین یارسان هستند و موسیقی بخشی از مراسم مذهبی آنانست که درجمخانه ها زن و مرد در کنار یکدیگر تنبور مینوارند و آواز میخوانند. برگزاری این مراسم را رژیم برنمی تابد و بارها مراسم آنان مورد تهاجم قرار گرفته اما پیروان یارسان همچنان مقاومت میکنند.

امید است در نوروز امسال مانند آبان ماه مردم نوعدوست ما هموطنان زلزله زده خود را فراموش نکنند.

 

 

به اشتراک بگذارید

Facebookgoogle_plus

RSS اخبار دویچه وله