فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

اعتراضات به دستگیری دختران خیابان انقلاب وسیع تر میشود

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای تعداد بازداشت های دختران خیابان انقلاب را در دو ماه گذشته 35 نفر ذکر کرده و ضمن محکوم نمودن آن، خواستار آزادی آنان شده است. 45 نفر از هموندان پارلمان اروپا نیز طی یک نامه سرگشاده خواستار آزادی فوری زنان معترض به حجاب اجباری شده اند.

فرمانده نظامی تهران بزرگ در این رابطه گفته است که هر فردی بخواهد هنجار شکنی کند با برخورد قاطع پلیس روبرو میشود و مردم باید شئونات اسلامی را در جامعه اسلامی رعایت کنند!! این جنایت کاران که  زیر نام پلیس باید امنیت همه شهروندان را از هر دین و عقیده ای برقرار کنند و ضامن اجرای حقوق شهروندی باشند، به زنان و دختران بی دفاع و آرامی که بدور از خشونت، به قوانین پر از تبعیض و ظالمانه نظام جمهوری اسلامی اعتراض میکنند، تعرض کرده آنان را از بلندی به پائین پرتاب میکنند. سپس دستگیر و در بازداشتگاه ها مورد ضرب و شتم و اهانت قرار میدهند. یکی از دختران خیابان انقلاب 5 روز است در اعتصاب غذا بسر میبرد. دیگری 4 ساعت زیر عمل جراحی پا بوده است و به یکی دیگر از دختران موادی ناشناخته بدون رضایت به او تزریق کرده اند.

این گونه اعمال و رفتار، در قبال یک اعتراض مدنی، در عقب افتاده ترین کشورهای جهان دیده نمیشود. از والدین دختران خواسته اند که در این موارد با کسی صحبت نکنند. آنها را تهدید کرده اند که با دختران شما در صورت اطلاع رسانی رفتار دیگری خواهد شد. با این وصف اکثر آنها توانسته اند برخی اطلاعات را بزحمت در اختیار وسائل ارتباط جمعی قرار دهند. لذا ما میدانیم تعداد بازداشت ها درشهرهای ایران و تهران بسیار بیشتر از آنچه گفته شده میباشد.

جنایت کاران حتی اعتراضات دختران ایران را به دستور قدرتهای خارجی نسبت داده و شرم از این همه ناسزاگوئی ندارند. عواملی از قوه  قضائیه، برداشتن روسری دختران را شبیه گشودن خانه های فحشا و فساد اعلام کرده اند تا بتوانند در بیدادگاه های آنچنانی دختران را به یک تا 10 سال زندان محکوم کنند.

ما این اقدامات عوامل پلیس و قضائی را بشدت محکوم میکنیم و مطمئن هستیم که این قدمهای بسیار شجاعانه زنان و دختران ایرانی درراه آزادی و دمکراسی در ایران است که ادامه خواهد یافت و بدنبال آن مساله حجاب اجباری هم دیگر قابل کنترل نخواهد بود.

 

کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی

 

دوم مارس 2018 برابر با 11 اسفند 1394

به اشتراک بگذارید

Facebookgoogle_plus