فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

تازه در تارنما

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

بایگانی ماهانه: 12.2016

گردهمایی پاسارگاد

گردهمایی ایرانیان در آرامگاه کورش در آبانماه امسال نشاندهندۀ عدم کارائی افکار گوناگون در میان اپوزیسیون در راستای همکاری و همیاری ما ایرانیان بود. مسئله ای که مهم ترین موضوع برای رژیم بوده و هست. حاکمان کاملا به قدرتِ این تفکر واقفند که پیروزی اپوزیسیون در گرو همبستگی و حرکت و عمل بر اساس مشترکات است و لذا به هر نوع خرابکاری در این زمینه دست میزنند، بویژه جایی که موضوع هویت ایرانیان مطرح است. بیشتر بخوانید

چپ

چپ یا به فرانسه Gauche از زمان تشکیل مجلس مؤسسان فرانسه در ۱۷۸۹ وارد فرهنگ سیاسی شد. در این مجلس که برای مشروط کردن پادشاهی تشکیل شد مخالفان استبداد در طرف چپ و موافقین در طرف راست به بحث و مجادله می پرداختند و بدینگونه لغت چپ و راست مفهومی سیاسی گرفت که در قرن ۱۹ و ۲۰ در بیشتر دموکراسی ها تا به امروز در مجلس ملی یا سنای فرانسه و خیلی کشورها ادامه دارد. بیشتر بخوانید

عزاداری و تأثیرات آن بر اقتصاد

جهانگیر لقایی / تغییر در عرضه و تقاضای کالاهای اساسی و خدمات در مقیاسی گسترده موجب برهم زدن تعادل بازارها شده و میتواند آثاری مخرب براقتصاد کشور و بالطبع بر زندگی مردم برجای گذارد. برگزاری آئین ها و مراسم مذهبی و عزاداری، با توجه به حجم این مراسم، میتواند بر شاخص های اقتصادی هر جامعه ای اثرگذار باشد. یکی ازاین مراسم، عزاداری محرم است که در این نوشته با نگاهی کارشناسانه و با ارائۀ آمار و ارقام تقریبی مورد برسی قرار گرفته و به تأثیر آن بر شاخص های اقتصادی اشاره می شود. بیشتر بخوانید

سلطنت چیست؟

سلطنت در ایران از اوائل قرن ۱۶ با فرقه شیعه گری و روحانیت درهم تنیده و یک سیمبیوز را تشکیل دادند. برای انجام چنین سیمبیوزی شاه اسماعیل صفوی شیعه گری را، که تا آن زمان یک فرقه اقلیت بود، با نسل کشی و سرکوب بیرحمانه اکثریت سنی بر مردم ایران تحمیل کرد. روحانیت سنی نیز همرام با مردم معمولی معدوم, سرکوب یا مجبور به تغییر فرقه شد. سلسله صفوی برای جبران کمبود روحانیت مورد اعتماد و شیعه تعداد زیادی سیّد معمم از کشورهای عربی منطقه وارد ایران کرد تا دورافتاده ترین نقاط کشور را به کمک نیروی سرکوب خود, از جمله چگین های ادم خوار, بتوانند شیعه کنند. بدین گونه سیبمیوز بین روحانیت و دربار مستقر، و بغیر از دوران کوتاهی در زمان نادر شاه و رضا شاه، تا عروج جناح روحانیت این سیمبیوز در ۱۳۵۷، یا حکومت اسلامی، ادامه داشت. بیشتر بخوانید

رستاخیز ملی در دشت پاسارگاد

در هفتم آبانماه 1395 دشت پاسارگاد شاهد یکی از آفتخار آفرین ترین همایش های صدها هزاری مردمان میهن ما، بویژه جوانانی بود که از سراسر کشور عزیزمان ایرانزمین، گرد هم فرا آمده بودند تا روز جهانی و زاد روز"کوروش" را گرامی بدارند. در این روز فرخنده، ایرانیان همگام و همآهنگ و یکزبان سروده های ملی و سر فرازهایی را پژواک دادند که بر گرفته از هویت وشناسه و آموزه های هزاره ای ملی ایرانیان بود. این همایش نمادین جنبشی بود خودجوش که با خود پیام های آزادگی و انسانی بر گرفته از آموزه های کوروش را بهمراه داشت که حکومتگران جمهوری اشغااگر اسلامی، در درازای نزدیک به چهل سال سلطه بربرانه خود بر ملت ایران، زیر پا گذارده اند. بیشتر بخوانید