فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

بایگانی ماهانه: 11.2016

اندر شناخت از خرده بورژواها

بطور کلی، «خرده بورژوا» یعنی بورژوای با سرمایه و ابزار کمتر و درامدی پایین تر، و از همین روی نیز، با موقعیت اجتماعی متزلزلتر و خطرناکتر، که هر آن با احتمال ورشکسته شدن و پرتاب شدن به طبقۀ کارگر مزدی دست به گریبان بوده، و یا با امید به افزایش سرمایه و فرارویی به دارندۀ کارگاه و سپس کارخانه دار شدن، و یا فراهم آوردن سرمایۀ بیشتر و گسترش مغازه و یا دایرۀ فعالیت بازرگانی خودش و بورژوا گشتن بسر می بُرد و می برد. «خرده بورژوازی» لایۀ گسترده ای است، که خود دارای لایه های بسیار و گوناگونی می باشد. حتی اطلاق واژۀ کلی «طبقۀ متوسط» نیز به این لایۀ گسترده چندان دقیق نیست، زیرا «متوسط» خودش «طیفی» را می سازد، که از کمرنگترین تا پررنگترین را دربر می گیرد. بیشتر بخوانید

ناسیونالیسم چیست؟

نوع سوم دیگر ناسیونالیسم که خیلی مختص ایران است نوع قومیتی ناسیونالیسم است که در قومیت های ایرانی کرد، ترک، عرب، بلوچ ... در برابر ناسیونالیسم فارس یا آریائی رشد می کند. توضیح: این ناسیونالیسم امروز به دلیل نفاق در میان اقوام ایرانی می تواند در عمل آب به آسیاب تداوم عمر انگلی حکومت اسلامی بریزد. لذا ناسیونالیسم ایرانی به مفهوم ملی اتحاد و همبستگی تاریخی، فرهنگی، زبان اتباع کل جامعه بدون برجسته کردن ماهیت قومی آن متکی است. هدف نهائی ناسیونالیسم ایرانی حق حاکمیت و استقلال حکومت در یک جغرافیای ملی است. بیشتر بخوانید

انسانگرایی چیست؟

ترم انسانگرائی یا Humanism از Humanitas (طبیعت انسان) و به معنی Human ( انسان) گرفته شده است. انسانگرائی یک جنبش فکری است که در خلال رنسانس در ایتالیا در برابر تعصبات خشک مذهبی قرون وسطا پدیدار شد. انسانگرائی در پیوند با ارزش های فلسفی، ادبی، هنری کلاسیک کهن است و انان پایه شکوفائی بشر اطلاق می‌شوند. انسانگرایان عصر رنسانس فرهیختگانی بودند که عطش شکوفائی بشریت را داشتند. بیشتر بخوانید

مهمترین دغدغه کسروی حفظ تمامیت ارضی ایران بود!

ما بر این باوریم که سه‌ تز‌ تشریح شده بالا قسمت‌های عمده‌ای از اندیشه ی کسروی را به دست داده اند و همزمان معتقدیم که ابداع هویت سکولار ایرانی‌ از سوی کسروی (که پیرامون ا‌ش البته بحث هایی هست)، ایجاد «ایدئولوژی وحدت» و، از همه مهمتر تلاش او در راستای ادغام/اینتگراسیون/اینتگریشن ایران می‌‌بایست برآمده از یک هدف/انگیزه بالاتری باشند؛ یعنی اینکه «ایدئولوژی وحدت» یا به اصطلاح خودمان در زبان پارسی «نخ تسبیح»ی که کسروی به دنبال اش بوده است، می‌‌بایست دارای کارکرد (function) مهمی‌ بوده باشد ما آن‌هدف یا کارکرد را در «حفظ تمامیت ارضی ایران» خلاصه می‌‌کنیم. بیشتر بخوانید

طبقه متوسط

تعریفی کلی برای طبقات متوسط نیست. تعریف در ۱۹۴۸ در فرانسه بر اساس حقوق متوسط یک کارمند دولت تعیین شده. پیر بوردیو, Pierre Bourdieu, جامعه شناس فرانسوی، معتقد ست خرده بورژوازی در پی راحت طلبی و سلیقه های بورژوازی است: حداقلی از فرهنگ بورژوازی را مانند هنر حق خود میداند و از معیار های اخلاقی، تفریح، و انضباط انان دفاع می کند. جامعه شناس اتین شواسگوت، Etienne Schweisguth, برعکس خرده بورزوازی را منتقد می یابد و اهمیت فاکتورهای اجتماعی را در رشد خود میسر میداند. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله