فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

بیانیهٔ کوشندگان درمحکومیتِ توسعه طلبیِ رژیمِ ولایت فقیه

 

رژیمِ جمهوری اسلامی از بدوِ ایجادش در بهمن ماهِ سالِ ۱۳۵۷ توسعه طلبیِ ارضی و ایدئولوژیک در قالبِ «صدورِ انقلابِ» اسلامی به کشورهایِ منطقه را سرلوحۀ اهدافِ خود قرار داده. سپاه پاسدارانِ انقلابِ اسلامی و بخصوص «نیروی قدسِ» آن دقیقا به قصدِ پیگیریِ همین هدف ساخته شد. رژیمِ اسلامگرای حاکم بر ایران قصد دارد از طریقِ صدورِ انقلابِ اسلامی خوانشی رادیکال از شیعه گری را بر خاورمیانه تحمیل کند. در راستای این هدف سپاه قدسِ جمهوری اسلامی به سازماندهی، آموزشِ نظامی و ایدئولوژیک، و تجهیزِ فرقه های شیعه ـ و بعضا سنی ـ در خاورمیانه پرداخته است.

مجموعهٔ این رفتارهای فرقه گرایانه و خشونت آمیزِ رژیم ثباتِ خاورمیانه را بر هم زده و چارچوبِ مالوفِ «دولت ـ ملت» برای ادارهٔ کشورهای منطقه را بی اثر کرده. نتیجه ترویج تروریسم، روی دادنِ جنگهای داخلیِ خونین و تخریبِ مادی و معنویِ خاورمیانه بوده است. برای مثال، جنگهای داخلیِ سوریه و یمن که جمهوری اسلامی یکی از محرکین اصلیِ آنها بوده تا به حال نزدیک به چند میلیون کشته، زخمی، آواره و پناهنده بر جای گذاشته. و این سوای تخریبِ عمدهٔ این دو کشورِ تاریخی است.

در این میان اروپا به عنوانِ نزدیکترین همسایهٔ دموکراتیکِ خاورمیانه خسارتهای بسیاری را متحمل شده؛ چرا که از یک طرف مجبور بوده بارِ اغتشاش و جنگ در خاورمیانه را در قالبِ پذیرشِ پناهجویانِ بسیار بر دوش کشد و از طرفِ دیگر تروریسمِ گسترده اسلامی را تحمل کند. با این وجود، چنین به نظر میرسد که ریشهٔ مشکلِ اروپا در قبالِ اسلامگرایی نزدِ خودِ اروپا باشد. یکی از عمدهترین دلایلِ بلبشوی خاورمیانه، مدارا و مماشات کشورهای اروپایی با رادیکالیسم اسلامی بخصوص در قالبِ رژیم جمهوری اسلامی بوده است. باج دادنهای مداوم به این رژیم در جریانِ گروگانگیریهای مختلف در ایران و جهان، چشمپوشی بر قتلِ مخالفان به دستِ عواملِ رژیم در اروپا همچون مواردِ عبدالرحمان قاسملو، شاپور بختیار و عبدالرحمان برومند، و چشم بستن بر نقضِ گسترده حقوق بشر در ایران به منظورِتسهیل سرمایه گذاری در این کشور باعث شده رژیمِ ولایتِ فقیه بدونِ ترس از تنبیه و ملامت رفتاری افسارگسیخته پیش بگیرد.

رفتارهای تروریستی و خشونت طلبانه رژیمِ جمهوری اسلامی را باید محکوم کرد و برای بازگرداندنِ صلح و ثبات به منطقه باید با استراتژیِ صدورِ انقلابِ رژیم به طورِ فعال مقابله کرد و در نهایت رژیم را از خاورمیانه اخراج کرد. در این راستا مواضع جدید دولتهای آمریکا و فرانسه قابلِ تقدیر است. پرزیدنت مکرون خواهانِ خلع سلاح حزب الله و حشد شعبی شده؛ وزیرخارجه اش لودریان نیز توسعه طلبیِ جمهوری اسلامی در منطقه را محکوم کرده و خواهانِ پاسخگوییِ رژیم در بابِ تهدیدهای موشکی اش شده.

اینک، ما جمعی از آزادیخواهانِ ایرانی که آزادیِ ایران را در گروی پایان دادن به تروریسمِ اسلامگرایانه و جنگهای منطقه ای و کوتاه شدنِ دستِ رژیمِ ولایتِ فقیه از خاورمیانه و ایران میدانیم، در کنار هوادارانِ صلح و ثبات در خاورمیانه توسعه طلبیِ رژیمِ اسلامگرای حاکم بر ایران، به خصوص رفتارهای تروریستی، فرقه گرایانه، و جنگ طلبانهٔ سپاه قدس را قویا محکوم میکنیم.

 

۱۵ آذر ۱۳۹۶

 

کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی

به اشتراک بگذارید

Facebookgoogle_plus

RSS اخبار دویچه وله